Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.
       

ČLÁNKY - ZDRAVÍ - TČM » Tradiční čínská medicína » TČM, člověk a příroda » TČM, člověk a příroda
TČM, člověk a příroda - pohled lékaře

Čínská medicína

“Vše, co vnímají smysly, je podmíněno proměně, a proto je v pohybu... existující vzájemně do sebe zapadající cykly proměn... člověk nemůže poručit větru, aby přestal vát, ani vlnám, aby přestaly bouřit; může se však naučit plavbě ve zrádných proudech, neboť sám sebe řídí v souladu s trvalými procesy proměn – a tak čelí bouřím“.

I-ťing (Kniha proměn)

Podle představ čínské medicíny je člověk součástí přírody. Vše souvisí se vším. Poškození části se odrazí v celku. Co je dobré pro přírodu, je dobré i pro člověka. Existuje jednota ducha i těla. ŠEN je cosi jako psyché – síla organizující sebe sama, odráží se v duševních, emočních a dalších životních projevech jedince. ŤING označuje materiální substanci, fyzickou stránku a smyslový život jedince. ŠENŤING označuje všechny stránky člověka v jeho celistvosti, k hmotné i nehmotné podstatě.

Indiánský náčelník Chief Seattle shrnul tento názor slovy:

“My to víme – země nenáleží člověku, člověk náleží zemi. Vše je propojeno. Cokoliv postihne zemi, postihne i syny země. Člověk netká předivo života, je pouze jedním z jeho vláken. Cokoliv učiní předivu, učiní sobě samému”.

Původní lidé byli závislí na plodech země. Žili v souladu s přírodou, příroda je poučovala o své síle. Nalézali souvislosti mezi ději v přírodě, vnímali její rytmus. Poznávali účinky vody, sucha, větru, horka, chladu (ekologie FENG-ŠUEJ = větru, vody). Tuto ekologii přenášeli z makrosvěta do mikrosvěta.

Činností vybuduje člověk v přírodě zahradu. Člověk je v přeneseném smyslu jakási zahrada. Lékař je zahradník, který využívá poznatků feng-šuej, aby uvedl život člověka do harmonie s blahodárným působením přírody.

Klíčovým hybným a životním elementem je hybná síla ČCHI – “je obestřena prapůvodním tajemstvím a zázraky”. Znamená tolik, co život. Podle představ čínské medicíny je to cosi, co je neuchopitelné, neměřitelné, neviditelné, nekvantifikovatelné a neizolovatelné. Je to potence, která se projevuje ve svých účincích. Je podstatou formy, ale i katalyzátorem pohybu: U člověka to je vnímání, myšlení, motivace, vůle, city, zažívání, pohyb, rozmnožování, ochrana, tvorba horka a další. Může mít i nepříznivý vliv, pokud jde člověk proti působení a pohybu čchi. Čínská medicína rozlišuje čchi potravy, vzduchu, ochranné čchi (wej-čchi).

Pozn.: V antropozofické filozofii uvádí R. Steiner dynamis duch, který hýbe světem a duch formy, který všemu dává tvar.

Čínský znak pro čchi se skládá ze dvou komponent: horní částí je stoupající pára a v dolní části zrnko rýže. Pára vystupující z hrnce, v němž se vaří rýže, symbolizuje pročištěnou esenci.

Zdraví podle čínské medicíny

V zahradě probíhá dynamický proces, kde je ve hře sluneční energie (síla JANG), voda (JIN) a živá tkáň vegetace. Lze vypozorovat rytmus střídání rašení, dozrávání, zrání, sklizeň a kompostování. Tím je zachován rovnovážný stav.

Je zřejmé, že jde o rovnovážný stav mezi teplem, světlem a chladem a vodou. Pokud je zachována harmonie, je optimální vitalita, která podmíní odolnost vůči škůdcům, suchu a plísním. Pak je zajištěna i adaptabilita, která zajistí regeneraci. Zahradník vybírá vhodné rostliny, sází je, zalévá, hnojí, vytrhává plevel, vtiskne zahradě její jedinečnost.

Růst v zahradě nezpůsobuje zahradník, ale příroda. Zahradník je jejím spojencem a zdárně může působit zejména ve směru vlivu přírody.

Tělo je oživováno čchi, rytmicky se uplatňují cykly, podobně, jako je tomu v zahradě. Odehrávají se každý den, každý měsíc, po ročních obdobích a po celý život.

Západní medicína chápe tělo jako soustavu buněk, tkání, orgánů, východní medicína jako systém vztahů mezi komponenty formy a procesy, které koncentrují, hromadí a regulují tělní tekutiny, krev a čchi. Jde o tři základní skupenství jedné a téže “vitální síly”. Stejně jako je zem obklopena mořem a atmosférou, je lidské tělo vytvořeno z krve, tělních tekutin a čchi. Krev ovládá tkáně, materiální formu těla. Tělní tekutiny řídí vnitřní prostředí, vnitřní oceán. Krev a tekutiny jsou tvořeny, rozdělovány a skladovány. Čchi ovládá tvar a činnost těla, jeho stav uspořádání, řídí proces samovytváření. Zajišťuje celistvost uspořádání krve, tělních tekutin, tj. celistvost života, ale i s ohledem k prostředí, zemi a vesmíru. Tekutiny zvlhčují krev, krev vyživuje, čchi uvádí do pohybu.