KONTAKTY

Klub Energy Praha 4
Budějovická 601/128
140 00 Praha 4
tel: 244 472 762
napište nám

TČM - pět elementů

Svět pěti elementů

 

Čínská medicína vychází ze základních pěti elementů – voda, dřevo, oheň, země a kov. Podle projevů těchto elementů v přírodě, tak jak je vnímáme, přiřazuje u člověka jeho orgány i psychiku.

 

VODA

Počátek všech věcí na zemi je ve vodě. Zde vznikl a odehrává se život. Voda je plná tajemství, síly. Je plodná a věčná.

Jaké má tento praelement vlastnosti.

Voda je zdrojem individuálního podvědomí a kolektivního vědomí. Je nadčasová, spojuje v sobě minulost, přítomnost a dává směr budoucímu.

Voda je povolná, avšak nakonec vítězí. Uhasí oheň, odplaví měkkou půdu, podemele a obrousí skálu, koroduje kov, svými parami prosycuje vzduch a zmírní vítr. A když už hrozí, že bude poražena, vypaří se, aby se na méně horkém místě opět proměnila ve vodu.

Na druhé straně voda ustupuje až příliš před překážkami, avšak žádná síla jí nezabrání, aby pokračovala směrem, který je jí určen, totiž k moři. Vítězí svou povolností. Neútočí, ale vyhrává rozhodující bitvu. Je pokorná, zdánlivě nečinná, a přesto vítězí.

Voda se stává pevnou v chladu a zimě. Tehdy se mění v led. V té době život spí. Soustřeďuje se na elementární přežití, a přesto již v sobě skrývá sílu nového života, rašení, které propukne v plné síle na jaře.

Orgány, které pracují s vodním živlem, jsou ledviny a močový měchýř. Ledviny poskytují elementární energii pro přežití a zrození života, obnovují životní sílu.

Tomuto prvku odpovídá přípravek Renol, Artrin, Skeletin, Fytomineral ale i Biotermál

Vlastnosti a dispozice osobnosti typu voda zde...

 

DŘEVO

Zpočátku je dřevo křehké, slabé, avšak nadané velkou silou vzrůstu. Proniká prudce do okolí jako výhonky bambusu, je odolné, ohebné, překypuje silou.

Jaké má tento element vlastnosti.

 

Dřevo věří, že všechny překážky překoná. Proto se uchytí v kdejaké skulince bez ohledu na to, že bude vystaveno povětrnostním vlivům.

Na jaře se probouzí ze zimního spánku a vášnivě závodí, soutěží ve vzrůstu se svým okolím a především chce vítězit. Libuje si v tísňových situacích, kde zapouští ještě pevněji své kořeny. Má však sklon k přehánění, k přespřílišnému prosazování bez ohledu na své okolí a pak se může stát, že při svém rychlém vzrůstu zapomene na svoji odolnost, láme se, nebo se vyvrací z kořenů. Pokud mu i potom zůstává trocho energie, znovu bují a vrhá se do nového vzrůstu. Hlavní jeho síla je ve vytváření nového. Má rádo pohyb a změnu, věří si.

Orgány, které pracují s prvkem dřeva jsou játra a žlučník.

Tomuto prvku odpovídá přípravek Regalen, Protektin ale i Probisan

Vlastnosti a dispozice osobnosti typu dřevo zde...

 

 

OHEŇ

Oheň je skvělý služebník, ale nebezpečný pán; vymkne-li se z pod kontroly, pak spálí vše co mu stojí v cestě.

Jaké má tento element vlastnosti.

 

Oheň prezentuje prvotní životní energii, ve vztahu k okolnímu světu odpovídá létu. Pokud má co spalovat a dostatečný prostor, přísun vzduchu, je aktivní až do úplného vyčerpání. Při nedostatku dokáže skrytě doutnat, jakmile však dostane správný vítr opět se naplno rozhoří.

Zvládnutý oheň hřeje, svítí, září, taví, přetvořuje, mění, transformuje, je aktivní, je chvějícím se světlem, teplem, činorodostí.

Nezvládnutý působí však destruktivně, potom je schopen spalovat, ničit, působí negativně zbrklostí, ukvapeností a rozpínavostí.

Oheň sám o sobě neexistuje, může být viděn jedině když něco přetvořuje, mění, transformuje. Je to základní prvek, z něhož vyšly ostatní, ale zároveň právě ty mu dávají možnost projevení se ve fyzické formě. Proto řada národů uctívá oheň jako boha.

Orgány, které pracují s prvkem ohně jsou srdce, tenké střevo.

Tomuto prvku odpovídá přípravek Korolen, Ruticelit, Celitin, Peralgin

Vlastnosti a dispozice osobnosti typu oheň zde...

 

ZEMĚ

Země sdružuje ostatní prvky. Umožňuje existenci dřeva, ohně a uchovává vodu i kov. Je zdrojem i směřováním k materializované formě. Vše fyzické se ze Země rodí a do Země se navrací.

Jaké má tento element vlastnosti.

Zemí jsme určeni v prostoru, umožňuje zaměření a směr, je oporou, vše odděluje i spojuje a vyvažuje. Naplňuje vědomí konkrétním myšlením a ducha tělesnou formou. Země nám dává poznat čas, živí nás, napájí i vychovává, přijímá a rozděluje pevné i tekuté výživné látky. Je citlivá na nepříznivé vlivy a na jejich dlouhodobé působení reaguje bouřlivými často nevratnými změnami.

Vláda Země nastává v pozdním létě a začátkem podzimu, je to doba zrání, poklidu míru a hojnosti. Panuje mír a sjednocení.

Orgány, které pracují s prvkem dřeva jsou žaludek, slezina a slinivka.

Tomuto prvku odpovídá přípravek Gynex, Cytovital, Stimaral, King Kong, Cytosan, Vitamarin ale i Balneol

Vlastnosti a dispozice osobnosti typu země zde...

 

 

KOV

 

Kov je zrozen ze země. Krystalizace symbolizuje přeměnu substance země neboli rudy k čisté substanci, v čistý kov.

Jaké má tento element vlastnosti.

Kov přijímá tvárnou povahu Země a zušlechťuje ji. Působením ohně a žáru se z rudy získává kov. Kov stojí na opačném pólu než dřevo. Vyznačuje se svou neměnností a stabilitou. Jen obtížně působením vnějších sil může získat nový tvar a vlastnosti. Působením chladu se stává pevným, tvrdým, působením ohně a žáru měkne a stává se tvárným. Má mnoho podob a vlastností, a velkou schopnost působit na druhé. Může oslňovat svým vzhledem - být ozdobou, ale také ovládat a zastrašovat – být zbraní. Je strohý, do všeho vkládá stabilitu, ukázněnost, řád, dokonalost. Je-li však příliš dlouho vystaven negativním silám a vlivům podléhá. Mění svůj tvar, láme se a rozpadá.

Orgány, které pracují s prvkem kovu jsou plíce a tlusté střevo.

Tomuto prvku odpovídá přípravek Vironal, Droserin, Grepofit ale i Spiron a Audiron

 

Vlastnosti a dispozice osobnosti typu kov zde...

 

Kov uzavírá koloběh pěti prvků, jeho obdobím je podzim, závěr roku nebo i života jedince.