KONTAKTY

Klub Energy Praha 4
Budějovická 601/128
140 00 Praha 4
tel: 244 472 762
napište nám

Osobnost podle prvku

Osobnost podle prvku

K jednotlivým prvkům můžeme přiřadit také vlastnosti lidí. Mohli bychom ale nabýt představy, že jsme obklopeni jen jedinci typu voda, dřevo, oheň, země a kov. Není tomu tak. V každém z nás jsou obsaženy všechny uvedené elementy, jeden z nich však vždy převažuje.

 

 

Osobnost typu voda

 

Dokáže být dlouhé hodiny pohroužena do světa svých představ. Neúnavně touží poznat povahu bytí. Hledá pravdu. Dokáže vyjádřit lidské touhy, chybí ji však schopnost praktické realizace. Vidí kolem hloupost, nehospodárnost, to, že lidé mrhají časem, penězi, mají plytké cíle, jsou povrchní. Z vlastní kritiky však mají strach.

Je často bez radosti, s katastrofickými vizemi. V lásce se zklamala a nalézá na sobě příznaky různých nemocí. Dobře se cítí spolu s dalšími lidmi jiného typu. Jejich prostřednictvím chce nalézt odrazový můstek pro realizaci svých vizí a snů.

Muž „voda“ je vnímavý a často originální. Myslí si, že zprostředkuje pochopení světa. Své názory považuje za správné a dokáže stát i proti nepřízni ostatních.

Žena „voda“ je věrná své rodině, oddaná, plní své povinnosti. Očekává, že bude objevena, že ji někdo prosadí. Je však podezíravá a negativistická, přitom houževnatá a často si říká „Nějak přežiji“.

Člověk voda má studené ruce a nohy. Praská mu v kloubech, bolí ho kyčle, kolena, ruce, nohy a v bedrech. Potíže s mízními cestami se projeví otoky kolem víček, kotníků a kolem ručních kloubů. Zvětšení objemu krve vyvolá vysoký krevní tlak, skrývá se za ním onemocnění ledvin.

Narodil se nám malý typ voda – Renol.

Dítě je to tiché, uzavřené, nerado dává najevo emoce, projeví se jen v soukromí. Na svůj věk je vážné, rozumné, introvertní, nezávislé, samostatné. Navazuje pevné hluboké přátelství, avšak velice intenzivně prožívá citové ztráty. Strach z možných ztrát, ze ztráty kontroly nad dějem nejbližších událostí. Bývají pečliví, upravení, hůře snášejí kritiku okolí.

Po nezdaru skrytě pláčí, aby je někdo neviděl. Dojde-li k vystupňování strachu snaží se vyhovět okolí v obavě, aby nebylo opuštěno. Pokud kolem sebe nenalézá lásku a pochopení, ve známém prostředí, u rodičů, bývají náladové, nerozhodné a nesnášejí nesouhlas okolí, žárlí na sourozence, na úspěšnější vrstevníky.

Dítě voda je spíše hubené se sklonem k alergiím, k senné rýmě, k astmatu, k zánětům horních cest dýchacích, uzlin a středouší, k onemocněním ledvin a močových cest. Může mít opary kolem rtů i se pomočovat.

Jako podpůrný prostředek je zde vhodný RenolArtrin ale také King-Kong, Audiron, Vironal a Droserin.

 

Osobnost typu dřevo.

 

Je to člověk hledající, cílevědomý, ctižádostivý, pracovitý, není to snílek. Sny přímo realizuje. Nebojí se riskovat, je odvážný, boří konvence. Věří, že všechny překážky překoná. Má rád pohyb a změnu.

Typ dřevo vyhledává náročné úkoly a jde až na hranici svých možností. Chce být první a nejlepší

má vždy pravdu, odmítá pochybnosti.

Miluje svou rodinu, přesto má pocit omezení, rodina mu svazuje ruce. Žene se vpřed a při tom nechtěně zraňuje lidi kolem sebe. Je zbrklý, impulzivní, umíněný, autoritářský, nesnese odpor. Pokud nedosáhne svého odvaha se změní v útočnost, v nepřátelství a neústupnost, která hraničí až s fanatismem.

Někdy v konání nezná míru. Vyvolá pak lavinu práce, která ho zahltí. Není divu, že se může vyčerpat. Tito lidé vydávají veškerou energii a odpočinou si, až když jsou na konci svých sil. Neudržují si rezervy, jedou “nadoraz”. Nemá čas se v klidu najíst je samý spěch, jí nepravidelně, hladoví. Jindy se přejídá.

Ve snaze po výkonu se stimuluje kávou, alkoholem. Za svou nestálost a nepravidelnost zaplatí zažívacími potížemi, bolestmi v kloubech, svalech, výkyvy energie a nálady, nebo vysokým krevním tlakem.

Narodil se nám malý “Regalen”.

Již po narození vypadá poněkud starší, ostatně na svět se mu moc nechtělo, prodělal si poporodní žloutenku, nepije dobře, trpí nadýmáním. Brzy se učí  mluvit, je bystrý. Poslouchá hovory dospělých a překvapí moudrostí připomínající brouka Pytlíka, všechno ví, všechno zná.

Je ctižádostivý. Ve třídě se snaží být primánem. Je soutěživý a kreativní. Ví o sobě, že je nejlepší. Má nejlepší paměť, rychle se rozhoduje, bere na sebe rizika. Nikdy na sobě nedá znát jistou dávku nerozhodnosti, nejistoty a pochybností. Vyznává pravidla hry, ale spíše pro ostatní, sám je porušuje.

Dítě „regalen – dřevo“ může trpět zažívacími potížemi a při nedostatku tekutin i kožními projevy. Někdy reaguje podrážděně a vztekle, může se stát i despotou.

Jako podpůrný prostředek je zde vhodný Regalen, Protektin a Probiosan

 

Osobnost typu oheň

V chování jde o člověka milého, srdečného, velkorysého, velkodušného, jenž má smysl pro humor. Pokud je tento typ v harmonii, pak šíří radost a potěšení, řídí se citem a intuicí. Dokáže lidi vyvést z běžné každodenní šedi. Při jednání s ním si uvědomíme, že ten člověk má své charisma. Zajímá se o vše, co se kolem něho děje. Někdy to přežene a pak se zaplétá do problémů jiných lidí, blízkých i vzdálených.

Se svými city se netají. Odhaluje i vlastní myšlenky a emoce. Své srdce nese na dlani a nechává se často ovlivnit. Rodinu miluje, ale není k udržení. Vrhá se do víru společenských událostí, nikde nesmí chybět. Přímo profituje ze společnosti, ze styků a známostí. Není ale sobecký, rád a ochotně se o své zkušenosti podělí s ostatními.

Oheň ve stavu vyčerpání je zaražený, mlčenlivý, koketní, důvěřivý, vrtkavý, zmatený, nedůtklivý, nepřístupný a sobecký. Má sklon k panikaření. Stáhne se do ústraní, propadne depresi a melancholii.

Oheň který se nadmíru rozhořel ztratí souvislosti a propadá úzkostem, strachům zmatkuje, je nervózní a nesoustředí se, nepozná hranice a míru svých aktivit. Nedokáže relaxovat, trpí nespavostí.

Typickým problémem člověka typu oheň je nervové vyčerpání, nespavost, bušení srdce, pocení, hypoglykemie, různé kožní vyrážky.

Narodil se nám malý “Korolen”

Rodiče o něm již od začátku říkají, že do rodiny přišlo sluníčko. Směje se od rána do večera. Toto dítko rádo komunikuje, je tvořivé, bystré, sebevědomé, je přirozenou autoritou. Dokáže vycítit náladu rodičů, učitelů, a tak přestože není vždy vzorné a ctižádostivé nebývá často trestáno, protože se na ně nikdo nedokáže zlobit.

Je elegantní i v pohybových aktivitách. Má sklon k umění. Vše, co činí, je prostoupeno citem a vášní. Z jeho projevu sálá nadšení, radost, pohoda. Tuto náladu šíří i do svého okolí. Má spoustu přátel.

U dětí typu Korolen je třeba dbát, aby své povinnosti konaly řádně, mnohdy mají totiž sklon k povrchnosti a rády by vše jen „ukecaly“. Tyto děti se spíše nechají inspirovat. Platí pro ně, že příklady táhnou, ať dobré či špatné.

Jako podpůrný prostředek je zde vhodný přípravek Korolen, Ruticelit, Celitin, Peralgin

 

Osobnost typu Země

 

Má smysl pro zájmy celku. Dokáže najít a vyhmátnout to, co je podstatné pro spolupráci. V jeho blízkosti se člověk cítí uvolněný, klidný. Pracuje klidně, soustředěně. V ženské podobě považuje svou domácnost za své výsostné území, mimo domácnost pěstuje intenzivní přátelské vztahy. Ve vztazích k lidem je štědrý, má potřebu být užitečný, prospěšný. Má veselou povahu, je ochotný, přístupný, spolehlivý, vyrovnaný, soustavný a soustředěný. Má svůj způsob, jak nepozorovaně ovlivňovat lidi kolem sebe.

I když je kdykoliv ochoten být nápomocen potřebným, sám si své problémy nechává pro sebe. Navenek vyrovnaný, poklidný, laskavý, veselý, usměvavý, uvnitř někdy trpí obavami a nejistotou.

Osobnost typu Země nemá ráda změny, které by mohly ohrozit její rovnováhu. Ztráta rovnováhy vede k labilitě. Na jedné straně drží přísnou dietu, jindy se vrhá s požitkem na spoustu jídla. Sobectví se střídá se sebepodceňováním, pocity méněcennosti.

V okamžiku zvýšené aktivity má tendenci zasahovat i do soukromí svých známých, v době vyčerpání je naopak tento člověk nevypočitatelný. Zabíhá do detailů, bývá dotěrný, vtíravý a netolerantní.

Prospěšný je pro Zemi pohyb a posilování svalů. Pro podporu žaludku a sleziny pomáhá pravidelný příjem potravy, teplá a vařená jídla, odstranění stavů, kdy se střídá redukční dieta se stavy žravosti. Omezí se tím potřeba stimulace energie kávou, alkoholem a cukry.

 

Narodil se nám malý Gynex

Dítě je to větší, rodičům dělá radost. Dobře pije a je to kyprý bumbrlíček. Usmívá se. Chodit začíná později, ani s mluvením nepospíchá. Na vše má dost času, věnuje se jen tomu, co je zajímá. Ve škole je stále „v pohodě”, někdy až příliš. Dělá ale dojem spíše méně aktivního. Problémy obvykle řeší po svém. Při stěhování pak najdou rodiče pod kobercem ztracené žákovské knížky a pozvánky na třídní schůzky. Na otázky „co je nového” odpovídá pohotově, že nic. Žádný problém. Poklid, pohoda, sympatie a loajálnost. Jde o človíčka zaměřeného na určitou činnost, vyznačuje se stálostí a odolností, kterou lze charakterizovat slovy „mne nedostanete.” Vyniká v povoláních, ve kterých využije své schopnosti dávat lidi dohromady. Vyhledává stereotypní poklidná zaměstnání.

Jako podpůrný prostředek je zde vhodný Gynex, Cytovital, Stimaral, King Kong, Cytosan, Vitamarin ale i Balneol

 

 

Osobnost typu kov

Je to ctižádost k dokonalé formě a funkci. Kov se snaží o přeměnu a očištění charakteru. Touží po dokonalosti. Abstrahuje vše podstatné od balastu, hledá ve zmatku a chaosu řád a pravidla “hry.” Hledá ochranu a osvobození v poznání a ustanovení zákonů bytí, přírody a společnosti. K tomuto poslání je obdařen bystrým a břitkým intelektem a dobrou rozlišovací schopností. Proto má oblibu v definicích, má cit pro míru věcí, poskytuje kritéria estetiky, mravů a normy chování. Ochotně dohlíží na to, aby normy byly ctěny a hlavně dodržovány.   Hledá uznávané postupy, řídí se zavedenými návody.

Kov poskytuje lidem klid, povznesenost nad “malichernými” problémy všedního života. Zdůrazňuje pak důležitost obřadů, nezbytnost zasvěcení a výlučnosti poznání. Sám sebe utvrzuje v představě, že jeho názor nemá chybu, protože je logický, přesný a exaktní. Vše musí mít svůj systém a význam: slova, pojmy, plány, protokoly... – pořádek nade vše. Lidé tohoto typu se navzájem utvrzují ve správnosti svého přesvědčení ve větších kolektivech.

“Kov” není člověk vášnivý, kreativní a improvizující. Společnost si cení lidí typu kov pro jejich solidnost, serióznost, poctivost a racionalitu. Člověk “kov” je nedůvěřivý a drží si od lidí odstup, a to dokonce i od svých blízkých – od manželky, od dětí, od matky, syna atd. Vždy je ale spravedlivý, čestný a drží slovo. Nenávidí konflikty, nepořádky, věci řeší v klidu, bez emocí.

“Kov” sám bytostně touží být autoritou pro druhé. To je jeho slabé místo. Může se totiž stát, a to jej i trápí, že jeho pečlivě vypracované představy o světě přestanou fungovat nebo se objeví nové okolnosti, které jeho systém zpochybní. Výsledkem je nedůvěra, podezřívavost, zklamání, deprese. Sám neobstál. Ztratil kontrolu a jistotu. Stane se nedbalým, kupí kolem sebe nepořádek, ztratí kontrolu i sám nad sebou.

“Kov” má vždy potíže s mírou kontroly nad sebou. Špatně snáší zklamání, nedovede vyjádřit spontánně své city a pocity, nemá rád důvěrnosti. Klade důraz na zevní projevy, na odlišení dobra a zla.

 

Narodil se nám malý “Vironal”

Je to dítko jemné, citlivé, ale spíše introvertní. Je často vedené k drilu, kázni, je pořádné, nesnáší znečištění. Hraje-li na klavír, pak jeho projev postrádá spontánnost, ale snaží se zvládnout skladbu dokonale technicky. Chodí čisté, upravené. Má smysl pro krásu, estetiku. Drží si od ostatních dětí odstup. Miluje individuální sporty, kde se musí spoléhat sám na sebe. Obdivuje se autoritám a samo v skrytu duše doufá, že se stane uznávanou autoritou. Má zdravotní problémy s dýcháním, může trpět astmatem nebo mívá potíže se zažívacím traktem. Častěji onemocní vlivem prochlazení. Jeho kůže je sušší a někdy s ekzémem. Je to jemné bledé vysoké křehké dítě, lze u něho pozorovat chladné končetiny. Má sklon ke kašli, kýchání, rýmě a zvětšení uzlin. Zápal plic bývá po prochlazení. Alergie nebo tuberkulóza se mohou vyskytnou též. Nápadná je křehká tělesná stavba.

Profesně se uplatní všude tam, kde využije své logiky, schopnosti analýzy, rozlišení. Osoby typu kovu najdeme mezi divadelními kritiky, estéty, soudci, arbitry, ceremoniáři, středoškolskými a vysokoškolskými profesory. Tento typ může být vědcem, analytikem, odpůrcem alternativní medicíny, ortodoxním věřícím, soudcem, právníkem, matematikem, profesorem na střední škole, bankovním či berním úředníkem, vojákem z povolání, estétem a divadelním nebo literárním kritikem. Uplatní se všude tam, kde jde o předpisy, zákonitosti, kde se může podržet, uznávaných autorit, kde je třeba cíle a úkoly dobře definovat.

 

Co doporučíme?

Vyhledávání optimistických myšlenek, cvičit, přijímat dostatek tekutin, pěstovat pružnost, otevřenost, sdílnost a udržovat pravidelnou stolici. Vhodná jsou dechová cvičení. Doporučíme společenskou angažovanost. Kov může být dobrým organizátorem, může propojovat lidi, zařizovat, a tím vyjít z izolace. Je dobré pěstovat spontánnost a schopnost improvizace.

Z preparátů Energy se uplatní u lidí tohoto typu Vironal, Spiron, Audiron a Droserin.